Услуги

 

Предлагаме на Вашето внимание следните услуги:

 


•  разработка и изпълнение на идейни проекти за фирмени и рекламни


•  сувенири, пластики, награди.


•  изготвяне на восъчни модели


•  изработка на силиконови и гипсови калъпи

 

•  патиниране и ецване